Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kutsal bir değerdir. Türk bayrağı yıllar boyu uğruna savaşlar verilmiş, seve seve canı pahasına şehitler verilerek sahip olunmuştur. Yıllar boyu, Türk bayrağı altında hiç bir ayrım yapılmadan, milletlerin bütün etnik gruplarını gölgesi altında sevgisiyle kucak açmıştır. Türk bayrağı namustur, şereftir, kutsaldır. Türk bayrağı 82 anayasasında belirtilmiş şartlarda ve nizamda yapılmaktadır.