Bir devletin, bir ulusun, bir grubun, bir bölgenin dil, din, ırk ayrımı yapmadan topluluklarını kendi çatısı altında toplayan ve bu grupları temsil eden kutsal değere “Bayrak” denir. Bayrak tarihte bilinen en eski simgelerden birisi olmasına karşın halen doğduğu günkü önemini taşımaktadır. İnsanlar bağımsızlığını sembole eden bayrak için günümüzde dahi hala yaşamları pahasına mücadele etmektedir.